Teater

Den finlandssvenska teaterscenen är livskraftig och erbjuder den svenskspråkiga befolkningen möjlighet att engagera sig i amatörteatergruppers verksamhet samt att som medlem i publiken njuta av föreställningarna som erbjuds. Genom teatervärlden får du en chans att låtsas vara någon annan och göra saker som du inte själv i det verkliga livet annars skulle göra. Lider du av scenskräck kan du även öva på din förmåga att uppträda inför publik.

Att gå med i en teaterförening eller ungdomsteater kan vara en rolig och kreativ fritids-sysselsättning som på många plan låter dig utvecklas som person. Teaterkurser arrangeras även av medborgarinstitut och folkhögskolor.

Teaterverksamhet på UngInfos orter hittas bl.a. via följande länkar:

Finlands Svenska Ungdomsförbund
Teater.fi

Borgå:

Grundläggande konstundervisning
Teater och dans

Helsingfors:

Helsingfors kulturcentral
Studentteatern i Helsingfors

Kyrkslätt:

Medborgarinstitutet i Kyrkslätt

Raseborg:

Teater
Ungdomsorganisationer- och föreningar

Åbo:

Kurser, klubbar och grupper
Studentteatern i Åbo
[/av_textblock]