Musik

Musikens värld är förtrollande och öppnar oanade upplevelser både för aktiva musikutövare och åhörare. Musik gynnar såväl vårt fysiska som psykiska välbefinnande, och erbjuder en gemenskap där människor av slag kan mötas över språkgränser.

Det finns mångsidiga möjligheter att idka musik för musikälskare i alla åldrar och på alla slags nivåer. Musikundervisning ordnas bl.a. av musikinstitut, musikskolor, konservatorier och medborgarinstitut. Även församlingarna erbjuder musikundervisning. Dessutom finns det
en mängd föreningar som samlar musikintresserade tillsammans, och du kan t.ex. välja att gå med i en kör eller orkester.

Närmare information om den musikundervisning som ordnas i din kommun hittas
på kommunens hemsidor. Församlingarnas kontaktuppgifter hittas via följande länk.
Föreningsnätets sidor hittar du även basuppgifter om ca 130 000 finländska föreningar.

Musikundervisning på UngInfos orter hittas bl.a. via följande länkar:

 Borgå:

Borgånejdens musikinstitut
Övrig konst- och kulturfostran

Helsingfors:
Musik- och kulturskolan Sandels
Sibelius-Akademin

Kyrkslätt:

Kyrkslätts musikinstitut

Raseborg:

Musikinstitutet Raseborg

Åbo:
Åbonejdens musikinstitut
Band- och musikverksamhet
[/av_textblock]