Konst

Konst är bra för både kropp och själ. Att sätta sig ner en stund för att skapa med händerna eller gå på en utställning hjälper oss att utvidga vår kreativitet, att söka inspiration och väcka våra sinnen. Då man ger utlopp för sin inre energi och kreativitet minskar stressen och vi mår helt enkelt bättre.

Om du är intresserad av att beundra konst kan du gärna besöka någon av de lokala eller nationella konstutställningarna som erbjuds av olika instanser. Ungdomar har ofta tillgång till billigare biljetter och går ibland även gratis på museer. På webbplatsen museot.fi hittar du kontaktuppgifter till närmare 1000 finländska museer.

Är du mer intresserad av skapande verksamhet kan du låta kreativiteten flöda genom att delta i någon form av mångsidig konstundervisning. Grundläggande konstundervisning för ungdomar arrangeras utanför skoltid bl.a. av de lokala bildkonstskolorna, kommunens medborgarinstitut och privata aktörer. Konstundervisning erbjuds både i kortare och längre form, och har du inte möjlighet att delta i veckovis undervisning kan du exempelvis välja att delta på en veckosluts- och sommarkurs.

Kommunernas kontaktuppgifter hittas på Kommunförbundets sidor via följande länk.

Kontaktuppgifterna till medborgar-och arbetarinstituten i din region hittas på adressen www.kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot/.

Konstundervisning på UngInfos orter hittas bl.a. via följande länkar:

Borgå:

Grundläggande konstundervisning
Borgå medborgarinstitut

Helsingfors:
Helsingfors kulturcentral
Helsingfors stads svenska arbetarinstitut

Kyrkslätt:
Kyrkslätts bildkonstskola
Medborgarinstitutet i Kyrkslätt

Raseborg:
Barn- och ungdomskultur
Medborgarinstitutet Raseborg

Åbo:

Hobbymöjligheter i Åbo
Åbo svenska arbetarinstitut
[/av_textblock]