Klubbverksamhet

Att koppla av efter skolan är nödvändigt för att man effektivt skall kunna återhämta sig från dagens informationsflöde. Skolornas klubbverksamhet erbjuder mångsidig fritidsverksamhet som man kan tillägna sig utanför skoltid, och flera skolor har t.ex. egna idrotts, -musik- och fotoklubbar.

Kyrkan bedriver också ett brett ungdomsarbete och församlingarna har egna ungdomslokaler där man t.ex. kan spela biljard och brädspel, se på film, baka tillsammans eller bara ta det lugnt. Församlingarnas kontaktuppgifter hittas på adressen Evl.fi.

Även kommunens ungdomsgårdar och lokaler erbjuder en trygg miljö där alla är välkomna. Nedan hittar du en lista över kommunernas ungdomsgårdar med svenskspråkig verksamhet på UngInfos orter samt i huvudstadsregionen:

Borgå:

Ungdomslokalen Kertsi
Ungdomsgården Nuokka
Ungdomslokalen Zentra

Esbo:

Sökö ungdomslokal

Grankulla

Ungdomsgården

Helsingfors

Ungdomsgården Drumsö
Ungdomsutrymmet Muncca
Ungdomsgården Rastis
Ungdomsgården Sandels

Kyrkslätt

Kyrkslätts ungdomsutrymmen

Raseborg

Ekenäs Ungdomsgård
Karis Uncan
Pojo ungdomsgård (Akvariet)
Svartå ungdomsgård Gillestugan
Bygdegården i Tenala

Vanda

Ungdomsgård Helsinggård

Åbo

Zabadak

Övrig verksamhet för unga

Nedan finns samlat lite tips på övriga ställen och organisationer som erbjuder svenskspråkig fritids- och klubbverksamhet för unga:

Finlands svenska 4H

Finlands svenska 4H är en barn- och ungdomsorganisation som fungerar som centralorganisation för de lokala svenskspråkiga 4H-föreningarna. 4H-förenigarna strävar till att aktivera unga genom att ordna bland annat klubbverksamhet, läger och kurser.

Finlands Svenska Scouter
Finlands Svenska Scouter och de närmare 70 medlemsscoutkårerna erbjuder scouting på svenska åt alla unga som är intresserade av verksamhet där man tillsammans med andra ungdomar bland annat får vistas mycket ute i naturen.

Folkhälsan
Fritids- och gruppverksamhet av diverse slag ordnas för unga även av Folkhälsan,
som på flera svenskspråkiga orter också upprätthåller ungdomscaféer och ungdomsverkstäder där man kan umgås med andra och syssla med olika roliga aktiviteter. På Folkhälsans webbtjänst hittar du även en massa annan information
om bl.a. hälsa, välmående och sexualfrågor.

Norr om Stan
Samarbetsföreningen för svenska föreningar i norra Helsingfors och Vanda,
Norr om Stan, informerar om svenskspråkig fritidsverksamhet som erbjuds för unga
i regionen, och på deras webbtjänst hittar du t.ex. information om klubbar och kurser som erbjuds av föreningen.

Natur och Miljö
Natur och Miljö är en miljöorganisation med svenskspråkig verksamhet för dig som tycker om att röra dig i ute i det gröna och är intresserad av allt som är miljörelaterat. Organisationens nätverk NaturKraft riktar sig till ungdomsmedlemmarna och erbjuder flera aktiviteter för unga som är fascinerade av naturfrågor och vill spendera tid med andra likasinnade.

UngMartha
Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation. Förutom att organisationen erbjuder unga bland annat kurser, läger, föreläsningar och temadagar med temat matlagning, ekonomi och ekologi, så har UngMartha också s.k. M-klubbar, där mångsidig verksamhet ordnas för medlemmarna.
[/av_textblock]