Idrott

Motion erbjuder en källa för glädje och livskraft, och har centrala hälsoeffekter för förebyggandet av olika sjukdomar. Om vi motionerar och vistas ute i naturen mår vi bra både till kropp och själ. Motionsidrott har även stor betydelse när det gäller att utveckla självkänslan, lära sig sociala färdigheter, tillägna sig hälsosammare levnadsvanor och en sund livsstil. För människor i alla åldrar och varierande kondition kan motion fungera som en trevlig form av social samvaro.

I Finland finns ett omfattande nätverk av olika platser och anläggningar där man kan utöva motion. De flesta städer och kommuner har information om olika aktiviteter som ordnas lokalt på sina webbplatser. Bland kommunens idrottsutbud kan du säkert hitta en motionsform som känns lämplig och meningsfull för just dig. Kommunernas kontaktuppgifter hittas på Kommunförbundets sidor via följande länk.

Medborgar-och arbetarinstituten erbjuder också flera motionskurser, kontaktuppgifterna hittas på adressen www.kansalaisopistot.fi/kansalaisopistot/.
Dessutom bjuder naturen på mångsidiga möjligheter att utöva fysiska aktiviteter. Många arbetsgivare stöder också sina anställdas motionsintresse, exempelvis genom motion på arbetsplatsen eller genom motionssedlar.

För dig som är intresserad av olika former av lagsport eller individuella grenar finns det naturligtvis att välja mellan en massa olika föreningar, allt från fotboll, segling och ishockey till bollsporter, dans och friidrott. På Föreningsnätet hittar du uppgifter om ca 130 000 finländska föreningar, däribland idrottsföreningar och föreningar som anordnar idrottsaktiviteter. Det lönar sig också att kolla på kommunens hemsidor angående ytterligare information om de lokala idrottsföreningarna. Också många privata instanser erbjuder medborgarna mångsidiga idrotts- och fritidstjänster.

Nyttiga länkar:

Finlands Svenska Idrott
Svenska Finlands Idrottsförbund
Finlands handikappidrott- och motion VAU r.f.
Folkhälsan
Lipas (databas över idrottsanläggningar i Finland)
Utinaturen.fi (information om nationalparker och utflyktsmål)
Utflyktskarta.fi (friluftskarta)
Suomen Latu (paraplyorganisation för rekreation, sport och friluftsliv) (på finska)
Sport (på finska)

Kommunernas idrotts-och friluftstjänster på UngInfos orter:

Borgå
Helsingfors
Kyrkslätt
Raseborg
Åbo
[/av_textblock]