Föreningsliv

Det finlandssvenska föreningslivet är mycket omfattande, och många föreningar och intressegrupper riktar sig till unga finlandssvenskar eller arbetar med frågor som är av speciellt intresse för de unga. Att på frivillig basis gå med i en förening är ett utmärkt sätt att engagera sig i något som man tycker att är både roligt, intressant och meningsfullt.

Att bli medlem i en förening är naturligtvis också ett enkelt sätt att få många nya vänner med liknande intressen som man själv har.

Föreningar för unga

Det finns flera svenskspråkiga ungdomsföreningar i vårt land som ordnar verksamhet av olika slag för unga, och de flesta föreningar välkomnar nya medlemmar i alla åldrar och nivåer.

Genom att gå in på Föreningsnätets databas hittar du uppgifter över ca 130 000 registrerade finländska föreningar, och på kommunernas hemsidor kan du leta efter närmare information angående det lokala föreningsnätverket.

Sedan år 2005 arrangeras årligen på hösten den s.k. Föreningsfestivalen.

Föreningsfestivalen har som mål att erbjuda finlandssvenska föreningar en mötesplats för samarbete och att göra det möjligt för var och en att stifta närmare bekantskap med det finlandssvenska föreningslivet.

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsens och amatörteaterns takorganisation är Finlands Svenska Ungdomsförbund, vars viktigaste uppgift är att bevaka ungdoms-föreningarnas intressen. Till FSU:s verksamhetsområde hör bland annat intressebevakning, informationsförmedling, service och rådgivning samt nordiskt samarbete. FSU arrangerar även mångsidig kultur- och ungdomsverksamhet. På FSU:s webbtjänst hittar du t.ex. information om FSU:s medlemsföreningar.

För svenskspråkiga studerande finns det massvis av studentföreningar som ordnar intressant verksamhet och som man på ett eller annat sätt kan välja att engagera sig i. Studentföreningarna är frivilliga sammanslutningar som drivs av studerande med olika intressen, och du kan välja mellan en mängd av föreningar som inriktar sig på allt från musik och teater till idrott och friluftsliv. Närmare information om studentföreningarna på din studieort hittar du på din egen läroinrättnings samt studentkårs hemsidor.

Ifall idrott och motion tillhör dina roligaste intressen erbjuder idrottsföreningarna en ypperlig chans att utöva din favorithobby och träffa andra unga som delar samma sportentusiasm. Finlands Svenska Idrott är en intressebevakare för den finlandssvenska idrottsrörelsen, som via sina medlems- och distriktsidrottsförbund består av närmare 120 000 medlemmar. På FSI:s webbtjänst hittar du länkar till medlemsförbunden och via dem kan du bekanta dig närmare med olika idrottsföreningar som är av intresse för just dig.
[/av_textblock]