Bibliotek

Biblioteken finns till för alla och fungerar som en träffpunkt i en annars så hektisk vardag. Förutom böcker kan man på biblioteken även låna tidningar, filmer, cd-skivor etc. För att låna biblioteksmaterial krävs ett bibliotekskort, och de flesta bibliotek upprätthåller även en elektronisk databas över sina samlingar på de egna webbsidorna.

Biblioteken erbjuder även en utmärkt plats där man kan studera i lugn och ro, använda sig av kunddatorer och delta i diverse evenemang. Vissa bibliotek ordnar t.ex. olika utställningar, föreläsningar och ungdomsklubbar.

Förutom de kommunala biblioteken som är tillgängliga för alla invånare finns även olika specialbibliotek och bibliotek i anslutning till läroanstalter, vars användning kan vara begränsad. Du kan närmare bekanta dig med din kommuns bibliotekstjänster och bibliotekens verksamhet på webbsidorna www.biblioteken.fi och hakemisto.kirjastot.fi/sv/. Kontaktuppgifter till biblioteken finns även oftast att få på kommunens egna hemsidor. Kommunernas kontaktuppgifter hittas på Kommunförbundets sidor via följande länk.

Bibliotek på UngInfos orter

[/av_textblock]

[av_one_half first]

[av_textblock ]
Borgå:

www.porvoo.fi/se/service/bibliotek
www.facebook.com/porvoonkirjasto

Helsingfors:
Helsingfors stadsbibliotek är en del av huvudstadsregionens kommuners HelMet-bibliotek,  dit även Esbos, Grankullas och Vandas stadsbibliotek hör. Som kund i HelMet-biblioteken kan man använda tjänsterna som tillhör de övriga HelMet-biblioteken.

www.hel.fi/hki/Kirjasto/sv/
www.helmet.fi/sv-FI
www.facebook.com/KirjastoHelsinki (på finska)
www.facebook.com/pages/HelMet-bibban-på-svenska/125611384120947
[/av_textblock]

[/av_one_half][av_one_half]
[av_textblock ]
Kyrkslätt:

www.kyrkslatt.fi/bibliotek
www.facebook.com/pages/Kirkkonummen-kirjasto-Kyrkslätts-bibliotek/112031943545

Raseborg:

www.raseborg.fi/service/bibliotek
www.facebook.com/pages/Raseborgs-stadsbibliotek-Raaseporin-kaupunginkirjasto/153277297817

Åbo:
www.turku.fi/bibliotek
www.facebook.com/abostadsbibliotek
[/av_textblock]
[/av_one_half]